กลับหน้าหลัก >> คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา


          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก และทางทะเล พื้นที่นี้จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ ได้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่ปี 2546 โดยผลิตมหาบัณฑิตไปแล้วหลายรุ่น ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ นั้น เปิดรับนิสิตเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2554

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
Website : http://econ.src.ku.ac.th
ภาควิชา
ศุนย์
โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ1. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  2. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาธุรกิจการเกษตร
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์   

หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
/
 
   

หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรไทย
หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ
พิเศษ
ปกติ
พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
/
  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร 
/
  
 
on top
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้14
เมื่อวานนี้44
สัปดาห์นี้18216
สัปดาห์ที่แล้ว20961
เดือนนี้380
เดือนที่แล้ว1175
จำนวนผู้ชมทั้งหมด1573042