กลับหน้าหลัก >> ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
             วิทยาเขตศรีราชามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและสืบทอดมรดกที่ดีงามของสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาครัฐและเอกชน
 
             เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการวิจัยและวิชาการในภาคตะวันออก
 
  1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภาคตะวันออก
  2. มุ่งสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ
  3. มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคมในภาคตะวันออก
  4. มุ่งพัฒนาระบบทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และกายภาพของวิทยาเขต
  5. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาเขตให้มีศักยภาพเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภาคตะวันออก
 
  1. เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
  2. สร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์
  3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีความต่อเนื่อง
  4. ทำนุบำรุงส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออก
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 
on top
                website นี้เหมาะสำหรับทุกเว็บเบราว์เซอร์และ Internet Explorer V.10 ขึ้นไป
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มเก็บข้อมูล :: 08-05-2014
วันนี้14
เมื่อวานนี้44
สัปดาห์นี้18216
สัปดาห์ที่แล้ว20961
เดือนนี้380
เดือนที่แล้ว1175
จำนวนผู้ชมทั้งหมด1573042